13228
2022-09-20
Wojtek
Ćwik
Mężczyzna
2010
Warszawa
Warszawa
Polska
TAK
NIE
2022-09-20 12:21:40