12748
2022-01-03
Amelia
Chojnacka
Kobieta
2009
Łódź
Łódź
Polska
TAK
NIE
2022-01-03 15:02:55