12653
2021-10-01
Bartosz
Berdys
Mężczyzna
2008
Gdańsk
Gdańsk
Polska
TAK
NIE
2021-10-01 14:07:06