Jeżeli zaznaczysz "Tak", przy każdym dodanym dokumencie lub wiadomości dostaniesz wiadomość e-mail

Wypełnij, jeżeli posiadasz kontrakt
Pole nie jest wymagane.
Wypełnij, jeżeli planujesz powrót

Oświadczam prawdziwość powyższych informacji i rozumiem, że opuszczając Polski Związek Rugby będę musiał/a złożyć ten sam wniosek z federacji, z której będę wracał/a do Polskiego Związku Rugby, zanim będę mógł/mogła zostać dopuszczony/a do gry w Klubie.

Usuń podpis
Kliknij i trzymająć przycisk, podpisz się Musisz podpisać dokument
Wiadomość nie jest wymagana
 
 

Po wysłaniu aplikacji dostaniesz wiadomość e-mail z linkiem aktywującym aplikacje wraz z Twoim zgłoszeniem, w którym uczestniczyć będzie klub macierzysty oraz Komisja Licencyjna.

Polityka Prywatności # systempzr.pl